Krótkowzroczność
Krótkowzroczność (miopia) jestnajczęstszą chorobą refrakcji oka.                                     Według szacunków naukowców, aż 30%
Europejczyków cierpi na krótkowzroczność, a w Azji aż 60% społeczeństwa.
Najczęściej wada ta powstaje przed 20 rokiem życia. Najczęściej zdarza
się to w wieku szkolnym, kiedy następuje duży wzrost wykorzystania oczu do czytania.
Krótkowzroczność objawia się koniecznością wytężania
wzroku w celu przeczytania odległego napisu czy rozpoznania znaku.
Dalszymi objawami jest trudność widzenia w nocy, szczególnie z daleka
oraz zamazany obraz z obwódką wokół niego.
Badanie pokazują, że krótkowzroczność jest przynajmniej
częściowo uwarunkowana genetycznie. Nie znany jest jednak żaden
mechanizm, według którego wada ta mogłaby się dziedziczyć. Genom daje
więc najprawdopodobniej jedynie skłonności do wystąpienia choroby.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że łagodna postać krótkowzroczności
wywołana jest transmisją dominującego chromosomu autosomalnego. Z kolei
w przypadkach silnej krótkowzroczności naukowcy przypuszczają, że jest
to związane z mechanizmem recesywnego chromosomu autosomalnego.
Przyczyniać się do powstania czy powiększenia wady mogą duże ilości
czynności wymagających patrzenia z bliska przez dłuższy okres czasu.
Krótkowzroczność najczęściej ujawnia się przed
zakończeniem procesu dojrzewania. Jest to związane nie tylko z wysiłkiem
jakiemu poddawane są oczy, ale także z wszystkimi procesami
reorganizacji organizmu w procesie dojrzewania.
W przypadku kobiet, u których stwierdzono pojawienie się wady wzroku
ciąża jest zazwyczaj przyczyną znacznego pogłębienia się wady.
Jeśli chodzi o anatomię, to przy krótkowzroczności gałka
oczna jest wydłużona, przez co następuje nieprawidłowe zagięcie promieni
świetlnych wpadających do gałki ocznej i ogniskowanie się promieni
ma miejsce przez siatkówką, zamiast na niej. Widzenie z bliska jest
właściwie prawidłowe, jednak w przypadku patrzenia na oddalony
przedmiot, kiedy osie obu oczu są prawie równoległe, obraz jest bardzo rozmazany. 
Kreator stron internetowych - przetestuj