Czym jest oczopląs?
Za oczopląs uważa się mimowolny, ale jednocześnie
rytmiczny ruch gałek ocznych, który może być wrodzony, jak również
spowodowany chorobami – zazwyczaj Ośrodkowego Układu Nerwowego; zdarza
się także, że jest skutkiem przyjmowania niektórych leków. Drgania oczu
mogą zmieniać się w zależności od kierunku spojrzenia; mogą być również
stałe. Warto wspomnieć, że związany jest z uszkodzeniem sensorycznym,
tzn. słabym obustronnym widzeniem bądź uszkodzeniem motorycznym – przykładem może być zez.

Rodzaje oczopląsu – najczęściej wyróżnia się:

Oczopląs fizjologiczny
W tej grupie wyróżnić można oczopląs nastawiczny,
który pojawia się aż u 60% ludzi. Czym się charakteryzuje? Otóż pojawia
się w momencie patrzenia bocznego na przedmiot znajdujący się na granicy
pola obserwacji. Kolejny typ oczopląsu fizjologicznego, to oczopląs
optokinetyczny. Cóż kryje się pod tym tajemniczym określeniem?
Zazwyczaj ujawnia się on podczas obserwacji poruszających się
przedmiotów np. w momencie spoglądania przez okno podczas podróżowania
samochodem czy pociągiem. Natomiast oczopląs przedsionkowy może być
wywołany wlewaniem zimnej bądź też gorącej wody do ucha zewnętrznego.

Oczopląs patologiczny

Ten rodzaj oczopląsu może być efektem dziedziczenia,
najczęściej połączony jest z obuoczną słabą ostrością wzroku, a także
wspomnianym wyżej niezoperowanym we wczesnym dzieciństwie zezem.
Oczopląs narzuca wyrównawczą pozycję galowy – w pozycji, w której jest
on najmniejszy. Do dziś nie jest znana przyczyna oczopląsu wrodzonego,
jednak zdarzają się przypadki samoistnej poprawy. Warto wspomnieć, że
może on być skutkiem uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN),
krwotoków, guzów czy też stwardnienia rozsianego.
Leczenie oczopląsu
Celem leczenia oczopląsu patologicznego jest
zmniejszenie ruchów oczopląsowych, a także zniesienia pojawiającego się
wyrównawczego ustawienia głowy. Do leczenia zachowawczego używa się
szkieł korekcyjnych. Spore znaczenie w leczeniu oczopląsu odgrywają
regularne ćwiczenia zwiększające zakres obuocznego widzenia, a także
leczenie szkłami pryzmatycznymi.
Jeżeli leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych
efektów, konieczna może okazać się operacja, która polega na ustawieniu gałek ocznych w taki sposób,            by ich ruch był minimalny. 
Kreator stron internetowych - przetestuj